GÜLERYÜZ

YÜZÜN olmalı. Güzel bir yüzün…

devamı

ÂLEM VE ÇEVRE İLİŞKİSİ BİR AHLÂK MESELESİDİR…

Kuran’da düşünen insanlar için  bunun gibi yaklaşık 1300 kadar kevni âyet geçer.

devamı

TATLI DİL

DİLİN olmalı.
Tatlı bir dilin…
Bu nasıl olur dersen eğer; Hakktan beslenmeli, hakikati terennüm etmeli.

devamı

HÜRMET

HÜRMETİN olmalı.
Bu, varlığı ve onun hakikatini görmek demektir.
Yaratılışın gayesini çözme yolunda ilerleyen bir bakıma kendi arayışını gerçekleştiren kişi demektir aynı zamanda.
Bir nevi bilinç yolculuğudur.
Kendilik bilinci basamaklarını şuurla çıkan kişi ilkin ahlâk-ı hasene olarak hürmeti öğrenmelidir.

devamı

HİZMET

HİZMETİN olmalı. Peygamberler nice zahmetlere katlanarak Allah’ın kullarına O’nun mesajını ulaştırdılar. Çileler çektiler. Hakaretlere maruz kaldılar, aşağılandılar, alaya alındılar ve zulme uğradılar. Yine de görevlerini insanlardan hiçbir karşılık beklemeden yaptılar.

devamı

GÖNÜL BİLMEK

GÜZEL ahlakın en önemli göstergelerinden biri de gönül bilmektir. Gönül bilmeyenin bu meydana işi olmadığı gibi kimse onu bu sahaya bırakmaz. Hayata değer katım yüksek ilkelere uygun biçimde yaşama hususunda eğer bir nebzecik bile azmimiz varsa bu kendini gönül bilmek şeklinde açığa çıkaracaktır.

devamı

YOL İSTİKRARI

TERSİ insanı çoğu defa çıkmaz sokaklara sürüklüyor. Hedefini şaşırtıyor ve genellikle de neticesiz bırakıyor. Yürüyüp, yürüyüp aynı yere tekrar gelmek gibi bir şey… Ya da her defasından sıfırdan başlamak. Bu ise bitmeyen yorgunluklar demektir. Beslediğin ağaçlardan mevsimini sabırla bekleyemediğin için meyve alamamak…

devamı

ANLAMA EYLEMİ

ANLAMA eylemi hayata anlam katan en önemli ve belirleyici faaliyetlerimizin başında gelir.
Aynı zamanda güzel ahlakın en mühim umdelerinden birisidir.

devamı

ÖLÜM BİLGELİĞİ

HAKİKATİNİ bilmediğin bir dünyanın sahih bir üyesi olman elbette mümkün değildir.
Yolu görecek gözün, yolcuyu sezecek bir yüreğin olmalı.Lezzeti tadacak yanıltmayan bir dilin olmalı. Ki, tatlardan bahsedebilesin.

devamı

KİŞİSEL GELİŞİMİNİ TAMAMLA

Şahsi gelişimini tamamlaman, kendilik bilincine ulaşman öncelikli hedefin olmalıdır.

Kişinin kendisini anlaması, kevnî âyetler olan evreni tanıyıp üzerinde tefekkür etmesi başka nasıl mümkün olabilir ki?

devamı

HEM DİKKAT HEM RİKKAT

AHLÂK-I HASENE insanı iki kanatlı bir kuş gibidir. 
Tek kanatlı bir kuş nasıl göklerde tayaran edemiyorsa iki kanatlı olmayan bir güzel ahlak yolcusu gönül göğünde seyeran edemez.
 

devamı

KELAM EMANETİ

GÜZEL ahlâkın güzel temsilcilerinin en önemli duyarlılıklarının birisi “Kelam emaneti” bilincidir.
Onlar söz israfında bulunmazlar.

devamı

KONUŞULMAYA LÂYIK OLMAK

GÜZEL ahlâk insan ayrımına izin vermez.
Başkalarını tanımlama hakkı bize ait değildir. Tanımlama konum belirlemeyi getirir çünkü.

devamı

ÇEKİLMEYİ BİLMEK

AHLÂK-I HASENE erleri geri çekilmeyi bilenlerin arasından çıkar.

devamı

AHİD ŞEREFİ

AHLÂK-I HASENE yiğitleri ahid şerefine ermiş kişilerdir.
Ahdin şerefi imandır.

devamı

GÜN BİLİNCİ

AHLÂK-I HASENE erleri gün bilincine sahiptirler.

devamı