BAHANELERİMİZ…

Algıların kilidi, hakikate karşılık kalbin delâletidir bahanelerimiz…

devamı

BAŞA GELEN ZORLUKLARIN RAHMET OLUŞU

Dünya imtihan dünyasıdır.

devamı

HAKİKAT GÖZLE GÖRÜLMEZ

Maddi gerçekler gözle  görülebilir evet, ancak ya size aslında kısmen kör olduğunuzu söylesem ne düşünürsünüz?

devamı

HANİ BENİM ÖZGÜR İRADEM ?

Dış etkenlerden ve zihnimizi allak bullak eden düşüncelerden kurtulmak kolay mıdır?

devamı

İTİDAL NASIL MÜMKÜN OLUR?

“Bizi dosdoğru yola ilet”

devamı

KALBİN SÜKÛN VE SELAMET ÜZERE OLMASI

Her Müslümanın yaşamayı arzu ettiği bir hâldir bu.

devamı

KAZA VE KADERE İMANDA KAFA KARIŞIKLIĞI

Karşılaştığı her olay insan için bir mânâ teşkil etse de yaşadıklarının tümünü anlamlandıramaz.

devamı

KENDİNİ BİLMENİN AŞAMALARI

Yaşadığımız olaylar esnasında farkındalığımızı ve dengemizi yitirdiğimiz zamanlar olur.

devamı

OLANA ŞÜKÜR OLMAYANA HAMD

Şükür gereğini yapmak demektir zira. Bir öğretmenin eğiticiliğini düzgün yapamaması şükürsüzlüktür.

devamı

TEREDDÜTÜN İMKÂNI

O an bir seçim yapmak zorundasınızdır ancak olduğunuz yerde donakalırsınız.

devamı

VARLIK YOKLUK İLİŞKİSİ VE HİKMET

Sırrını ancak bilenlerin kaldırabildiği bir hüküm…

devamı

KELİMELERİN GÜCÜ ADINA

Her insan içinde yaşadığı toplumun önemli  birer parçasıdır ve ifade ettiği değer müstesnadır. 
Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için birlikte hayat sürdüğü topluluğun diğer fertleri ile olan etkileşimi önem arz etmektedir. Bu konuda en mühim kanallardan biri kullanılan kelimelerdir. İletişimin niteliğini bu kelimeler azami seviyede arttırmaktadır. 

devamı

KENDİ GÖZÜMÜZDE KENDİ DEĞERİMİZ

Her sorunun sevgi ve saygı ile aşılacağını düşünenlerdenim. Ancak taraflardan birinin ya da her ikisinin ısrarcı bir biçimde haklı çıkma çabası sevgiyi de hiçe sayar. Bu tutumun en önemli sebebi de muhattabının gözünde küçük düşeceğiniz ya da kendi gözünde kendi değerini yitireceğiniz kaygılarıdır.

devamı

TASAVVUF, PSİKOLOJİK VAKALAR VE KENDİNİ BİLMEK

Tasavvuf kelime manası itibariyle saflaşmak anlamına gelir. İnsanlık var olduğundan beri yaşadığı alemin hem zahiri hem batıni olduğunu idrak eder bir haldeydi. Bu dünyanın eğlencesiyle eğlenemeyen insanların oluşturduğu bir düşünce pratik yaşam olarak açığa çıktı. Bu kavram ve düşünce kendisini bir yaşantı olarak ortaya koydu. 
Bunun genel kabul görmüş hali tasavvuf adını aldı. 
 

devamı

SUSTUR ŞU ZİHNİNİ

Âh! Zihnim! İçimdeki düşman olabilen zihnim!
Hep konuştu değil mi?  Durmadı! Bıdı bıdı ne çok da biliyor.
Sen nesin Zihin?
 

devamı

MEDENİ OLMAK

Biz dâvet edildik. Hakikati düşünmeye, ilim ve hikmeti aramaya davet edildik. Yaratılış nedenimiz bu bilgileri kullanıp, kulluğu ifâ ederek medenîyet oluşturmak.
İlim ve hikmeti aramak her müminin en önemli görevlerindedir.

devamı