GİRİŞ

Kendilik Bilinci

Gözlem / İlim / Şahitlik

KENDİLİK BİLİNCİ OKULU

CESARET ERDEMİ

Müfredatta “cesaret, yiğitlik, kahramanlık” gibi anlamlara gelen cesaret, ahlâk literatüründe öfke (gazap) duygusunun kâmil akla itaat etmek suretiyle kazandığı itidalli hali için kullanılır.

NEDİR SABIR

Beklemek mi?
Kendini engellerken, engel olduğun şeyin aslında seni ve hakikatini engellediğini fark etmek mi?