FERASET IŞIĞINDA ANLAM ARAYIŞI

FERASET IŞIĞINDA ANLAM ARAYIŞI 
HATİCE FARUNNİSA 

Gönlümüzün derinliklerinde saklı olan, zamanın cilvesine karşı direnen en güçlü kalkanlardan biri şüphesiz ki ferasettir. 
Zamanın acımasız dalgaları anılarımızı sürüklerken, feraset sakin ve sabırlı bir liman sunar. Bu güç, yaşamımızdaki kaybolmuş anlamları ve tanımları tekrar hayata döndürme kabiliyetine sahiptir. Ferasetin ışığında, geçmişin perde arkasında gizlenen inceliklerini de bu şekilde fark etmek mümkün olur. Belki de yaşadığımız ve bizi üzen olayları düşünmenin en güzel şekli budur.
Peki ya biz unutmanın rüzgarlarıyla savrulan anlamları kucaklayarak, ferasetin rehberliğinde anlam arayışının izini ne kadar sürüyoruz?
Feraset, olayları, durumları veya insanların niyetlerini doğru bir şekilde anlayabilme yeteneğidir. Potansiyelimizde var olan ve geliştirilebilen bu yetenek, gözlem, sezgi, deneyim ve içgüdülerin birleşimiyle ortaya çıkar. 
Feraset sahibi bir kişi, çoğu zaman basit gözlemler veya ipuçlarıyla başkalarının gözünden kaçabilecek detayları fark edebilir. Ayrıca, feraset, sıkıntılı veya belirsiz durumlarda doğru kararlar alabilme becerisini içerir.
Bir tür içgüdüsel anlama yeteneği olarak da tanımlanabilen feraset, kişinin çevresinde olup bitenlerin ötesinde, olayların ve durumların altında yatan nedenleri ve insanların gerçek niyetlerini sezebilmesi anlamına da gelir. 
Bu hal, genellikle duygusal zekâ ile de ilişkilendirilir çünkü başkalarının duygularını anlama ve empati kurabilme yeteneği de ferasetin bir parçasıdır.
Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatında bu açıdan ferasete dair birçok örnekler bulunur. İnsanların gerçek niyetlerini sezebilme yeteneği, onun peygamberlik misyonu sürecinde sıkça görülen bir özelliktir.
Peygamberimiz İslam'ı tebliğ etmeye başladığı dönemde, çeşitli kabile liderleri ve toplum üyeleriyle ilişkiler kuruyordu. Bu dönemde, bazı insanlar İslam'ı kabul ediyor gibi görünüp aslında samimi değillerdi. Hz. Muhammed, bu tür durumlarda kişilerin gerçek niyetlerini gözlemleriyle sezebilme yeteneğine sahipti.
Yine Medine döneminde Müslüman olan ve İslam'ı kabul eden bazı kabile liderleriyle ilişkilerinde görülebilir. O, bu liderlerin gerçek niyetlerini anlayarak, İslam toplumunun güçlenmesi ve birlik olması için doğru stratejiler belirlemişti.
Ayrıca, peygamberlik döneminde, Feraset-i Muhammedî sadece toplumsal meselelerde değil, bireysel ilişkilerde de doğru kararlar almasına yardımcı oldu.
Feraset, bir kişinin yaşam deneyimleri, gözlem yeteneği, sezgileri ve empati kapasitesi gibi faktörlere bağlı olarak gelişir. Bu yetenek, karar verme süreçlerini etkiler, çünkü doğru bir şekilde değerlendirilen durumlar daha iyi kararlar almayı sağlar. 
Feraseti geliştirebilmek pek çok faktöre bağlı.  Bunlardan biri olan empati, başkalarının duygularını anlama ve onları anlamaya çalışma becerisidir. Empati geliştikçe, insanların niyetlerini ve hissettiklerini daha iyi anlama kabiliyetimiz artar. Dolayısıyla ferasetin gelişebilmesi empatinin gelişmesine bağlıdır. 
İnsanların beden dili, ses tonu, göz teması gibi davranışlarını dikkatlice ve yargısızca gözlemlemek, feraseti geliştirmenin temelidir. Bu hem sözlü hem de sözsüz iletişimin anlaşılmasını sağlar.
Ayrıca iyi bir iletişim kurmak, insanların niyetlerini doğru bir şekilde anlamanızı sağlar. 
Dinlemek, doğru sorular sormak ve açık iletişim kurmak, feraseti geliştirmenin önemli adımlarıdır.
Bu sezgiyi geliştirmenin bir diğer yolu ise kendi duygularınızı yönetme yeteneği ve başkalarının duygularını anlama kapasitesini belirten duygusal zekadır.
Kendini bilme yetisinin güçlenmesi ile artan duygusal zekâ tek başına yeterli değil elbette. Zihinsel ve duygusal farkındalığı artırarak deneyim kazanmak gerçek hayatta insanlarla etkileşimde bulunmak da çok önemli bir konu olduğu düşüncesindeyim. 
Unutulmaması gereken bir nokta, ferasetin zamanla gelişen bir yetenek olduğudur. Sabır, dikkat ve emek, bu potansiyelin geliştirilmesinde önemlidir.
Bu uygulama konusunda Kur'an-ı Kerim’e baktığımızda doğrudan "feraset" kelimesi geçmediğini gördüm. Ancak, benzer anlamları taşıyan kavramlar ve insanların içsel kavrayışı ile ilgili âyetler bulunmaktadır.
Allah'ın insanlara anlama ve kavrama kapasitesi verdiği, anlamak isteyenler için işaretler koyduğu ve içlerindeki aydınlığı bulanlara yol gösterdiğini belirten ayetler o kadar çok ki. Bunlardan birinde Bakara Sûresi 164. âyette Rabbimiz;
"Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip durmasında, insanlara fayda veren şeylerle denizde yüzmeleri için yararlı olan gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölümünden sonra yeryüzünü dirilttiği suda, her türlü canlıyı orada yayması, rüzgarları yönlendirmesi, gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları insanlar için bir ibret olarak yaratmasında, akıl sahipleri için elbette ayetler vardır" buyuruyor.
Bu ve benzer âyetlerde, doğadaki düzen, yaratılış ve olguların düşünülmesi, anlam arayışı için önemli ipuçları olarak sunulmuştur. Bu da ferasetin doğuştan gelmeyip, gözlem ve düşünce ile geliştirilebilecek bir yetenek olduğunu göstermektedir.

Feraset ve Hikmet İlişkisi
Feraset ve hikmet, birbirine yakın ancak farklı niteliklere sahip iki önemli kavramdır. İkisi de insanın içsel bilgeliği ve anlama kapasitesiyle ilgilidir, ancak farklı açılardan yaklaşırlar.
Feraset, olayları, durumları ve insanların niyetlerini doğru bir şekilde anlama kapasitemizdir. Bu, genellikle sezgi, gözlem, deneyim ve içgüdülerle ilgilidir. Genellikle anlık kararlar alabilme, insanların davranışlarını doğru yorumlayabilme ve gizli anlamları fark edebilme sürecinde bize yol gösterir.
Hikmet ise, yanlıştan men etme, bilgelik, doğru karar verme yeteneği ve yaşamın derin anlamını kavrama kabiliyetidir. Bu, genellikle bilgi, deneyim ve içsel dönüşüm ile ilgilidir.
Hikmet, genellikle uzun vadeli düşünme, yaşamın derin anlamlarını anlama, doğru yolu seçme ve genel olarak hayatta bilgece davranma yeteneğini kapsar.
İki kavram arasındaki ilişki belki şu şekilde açıklanabilir
Feraset, anlık ve pratik kararlar alabilme yeteneğini ifade ederken, hikmet daha geniş bir perspektife dayalı olarak derin düşünce ve uzun vadeli karar verme yeteneğini içerir.
Feraset, genellikle olayların yüzeyine odaklanırken, hikmet daha derinlemesine bir anlayışa işaret eder. Yanlıştan uzaklaştırmayı hedef alarak da kişinin kendilik bilincine ulaşmasını sağlar.
Feraset, genellikle doğuştan gelen geliştirilmesi mümkün bir içgüdüsel yetenek olarak kabul edilirken; hikmet, zamanla edinilen bilgi ile doğru yanlış ayrımından sonra yanlışa dur diyerek, deneyim ve içsel büyüme ile geliştirilir.
Feraset ve hikmet, birbirini tamamlayıcı niteliklere sahip olup, her ikisi de yaşamda irfan sahibi olarak davranmayı amaçlayan önemli özelliklerdir. 
Ezcümle, insanın kendini keşfetmesine ve çevresinde olup bitenleri daha derinlemesine anlamasına yardımcı olan bu değerler hem birey hem de toplum için daha anlamlı ve doyurucu bir yaşamın kapılarını aralar.
Vesselam…

Yazıyı Beğen :     2
Paylaş :