KENDİLİK BİLİNCİ OKULU

Erdemleri, iyi ve kötü kavramı ile mutluluk kavramını, insanın ahlaklı bir yaşam sürmesini ve marifeti bütün ayrıntıları ile kapsayan bir çatıdır. Genel olarak düşünüldüğünde “kendini bilmek” kavramı, insanın erdemli yaşayıp yaşamadığını, hedeflerinin doğru olup olmadığını sorgular.

Ey Talip...

Kendini bilmek; sözlüklerde aklı ve muhakemesi yerinde olmak, vali olmak, ağırbaşlı olmak, kendini ve çevresinin bilincinde olma durum ve onuruna yakışacak biçimde davranmak gibi anlamlara gelir. Bunun yanı sıra kendini bilmek aklî melaikesi yerinde olmak, nerede nasıl davranacağını ne yaptığını bilmek, kendisinin ne olduğunu idrak etmek hakikatine erişmek olarak tanımlanır. Kendini bilmek makul olmak ve haddini bilmek olarak anlatılır. Kendi özelliklerini bilmek, kendi sınırlarını bilme kendisi ile ilgili bilgi sahibi olma gibi anlamlara da gelir.

Kendini bilmek, kendi ile ilgili bilgi sahibi olmak, elde edilen bu veri ile atılacak adımları kendi sınırlarını bilerek daha sağlıklı atmak anlamına da gelir. Hangi olayda nasıl tepki verdiğini algısal ve duygusal yapısı bakımından değerlendirip doğru bir şekilde analiz etmek, kişinin davranış bakımından kendi idealini tespit etmesi ve hayata geçirmesini kolaylaştırır.

Kendini bilmek, hem insanın ulaşacağı hedefe, huzura ve imana; hem de dünyevi yaşantısındaki yaşam sürecini kaliteli hale getirme sürecini hızlandırır. Bu açıdan insan yaşamını sorgulayan bir birey olarak yaşamını daha anlamlı hale getirir..

Ad

KENDİLİK BİLİNCİ OKULU

AHLAK-I HASENE

KUR'AN-ZAMAN-İNSAN

Ad

Yazarlar

Image

Hatice Fahrunnisa

Image

Mustafa Özkul

Image

Serkant Dervişoğlu

Image

Seval Yılmaz

Image

Sevgi Keleşer

Image

Uğur Canbolat

Image

Yavuz Tellioğlu