Hatice Fahrunnisa

1976 yılında Üsküdar’da doğdum. Halen Üsküdar’da ikamet ediyorum. Yüksek öğrenimimi Selçuk Üniversitesinde yaptım. 1999 ve 2004 yılları arasında Matematik ve Bilgisayar öğretmenliği , 2005 yılından itibaren de üniversiteye hazırlanan öğrencilere koçluk, ailelerine danışmanlık yapmaya başladım. Eğitim psikolojisi üzerinde eğitim ve seminerler verdim.

Öğrencilerin ruhsal gelişimi , ergenliği , fiziksel gelişimi üzerinde araştırmalar yaptım. Bilişsel ve dil gelişimi konusunda engelli çocuklarla kendi oğlum ile beraber uzun yıllar çalıştım.  

Bir öğretmen olarak eğitim, psikoloji ve ahlakî bilgilerimizin güncelleştirilmesi ve sentezlenmesinin gerekli olduğunu düşündüğüm için insanı bu üç yapısı ile birlikte ele aldığım “Kendilik Bilinci” çalışmalarına başladım. Bu amaçtan hareketle yaşam kalitemizi, sosyal anlamımızı artıracak en büyük çabanın eğitimden geçtiğini göz önünde bulunduran  “ Kendilik Bilinci Sosyal Grubu ve Okulu” nu kurdum. Aktif olarak henüz çok yeni olan bu okulda atolye çalışmaları, kendilik ve farkındalık çalışmaları yapmaya başladık.

Sağlıklı ve huzurlu bir toplumun kaynağı olan “KADIN” her zaman gündemimde oldu. Yardımlaşma ve dayanışmayı ön planda tutan platformlarda bulundum. Hala kadınlara yönelik cinsel kimlik ve davranışsal cinsellik konusunda eğitimler yapıyoruz.

Küçük yaşlardan itibaren mana ilimleri konusunda merakım oldu. İçsel ve tevil yorumları, Kur’an terimleri üzerinde araştırmalar yaptım. Muhyiddin İbn-i Arabi felsefesi üzerinde uzun yıllar calıştım ve çok değerli hocalarım ile birlikte “ayân-ı sabite” ve “kişisel esma analizi” konularında gözlemler yaptık. İnsanların dengeli yaşayarak hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla sorun ve sıkıntılarını bu analizlerle tesbit ederek çözümlemek için danışmanlık veriyorum.

İnsanı, sosyolojik ve psikolojik yapısını Esma’ül Hüsnâ ile çalışmak ve gerekli gelişimi sağlamak yol gösterebilmek en büyük hedefim, “Ey iman edenler iman edin” ayeti mucibince yaşamak da en büyük isteğim oldu. Alternatif tıp ta tüm bunların bir gereği olduğu için dedemden aldığım büyük bir destek ve eğitim ile de bu yönümü geliştirmeye başladım. Eğitim sürecime devam etmekteyim . Son nefesimize kadar da böyle olmalı diye düşünüyorum.

“Kendilik Bilinci” okulunda eğitim veren bir nefer, insanların yaşam alanlarındaki sorunlara çözüm arayan bir danışman olarak da bunları yazmaya karar verdim. Yazdıklarımla okuyucularımı kendilerini tanıma ve keşfetme yolunda yol gösterici olmayı hedeflemek haddi aşmak belki. Ancak tüm isteğim bu . Zamanı , sünnetullahı ve insanı okumanın hayretini, kendilik ve kulluk bilincini tatmanın zevkini dilim döndüğünce hep anlatmak istiyorum.  Şükürler olsun ki  "Kendilik Bilinci Okulu"nun sitesi ile  de Mevlam bu yolu bir kez daha açtı.

Allah utandırmasın

Facebook: /hfahrunnisa

Twitter: h_fahrunnisa

E-posta: fahrunnisa77@gmail.com

Yazara Ait Yazılar

ALIŞKANLIK PERDELERİYLE GİZLENME

Alışkanlıkların meşhur oluşturucularıyız. 
 

devamı

ESMÂ-İ HÜSNÂ’NIN MUHTEVÂ AÇISINDAN YAPILAN TASNİFLERİ

İlâhi isimler aynı zamanda Allah’ı niteleyen sıfatlar olduğundan, bu kavramların tasnifiyle daha çok kelâm âlimleri ilgilenmişlerdir.

devamı

KUR'AN'IN TERTİP SIRASINA GÖRE ESMÂ-İ HÜSNÂ TASNİFİ

Ez-Zeccâcî Ku'an'ın tertip sırasına göre bir Esmâ-i Hüsnâ tasnifi yapmıştır

devamı

KENDİNİ TANIMAK SENİN KARARIN

Kendini tanıma sürecindeki en önemli konulardan birinin iç denetimin sağlanması olduğu üzerinde çokça duruyoruz

devamı

NEDİR SABIR

Beklemek mi?
Kendini engellerken, engel olduğun şeyin aslında seni ve hakikatini engellediğini fark etmek mi?

devamı

KIRIK HAYALLER

Hepimiz hayaller kurar, o duygusal âlemde, zihnimizde; özlediğimiz, istediğimiz şeyleri tasarlarız. Hatta bunu canlandırır, hülyalara dalarız.

devamı

AŞKIN YAPICI VE YIKICI GÜCÜ

Düşüncenin gerçekleşmesi için hareket gerekir. Oysa niyetimiz eyleme geçmeden önce hareketsizdir.  Yani henüz varlık sahnesine çıkmamış düşünce durumundadır.

devamı

NEDEN YEMİN EDERİZ?

Karşımızdakini inandırmak için mi yemin ederiz, yoksa konunun mahiyetinin pek önemli olduğunu vurgulamak için mi? 

devamı

ZAMAN FARKINDALIĞI

Zaman herkes tarafından az çok bilinen, ancak tanımlanması ve anlatılması karmaşık bir kavram. Bilim, felsefe, din ve edebî bilimler zamanın farklı tanımlarını yapmışlar.

devamı

SÜKÛNET BULMAK

Hepimiz iç huzuru bulabilmek için mutlu bir hayat yaşamaya çabalıyoruz. Fakat telaşlarımız, korkularımız, tereddütlerimiz ve şüphelerimiz içimizde onulmaz yaralar açıyor.

devamı

YALNIZLIK VE KENDİNELİK

Zordur, tanımı izafidir. Sebebi de öyle.
Soğuktur, dem tutmaz yalnızlık.

devamı

BİZ KONUŞURKEN

Biz konuşurken en çok neyi seviyorum biliyor musun? Gözlerime düşüp beni dikkatlice dinlemeni, kalbini açıp, işittiğini görmeyi. Bazen sorunlara çözüm üretmek konusunda çaresiz kalmış olsan bile sadece dinlemen düğümlerimi çözmeme yardımcı oluyor. Ne kadar samimi olduğunu parıldayan gözlerinden hissedebiliyorum.

devamı

BENİM ÇAKIL TAŞI KALBİM

Yaşadığımız hiçbir olay, karşılaştığımız hiçbir olgu sıradan ve küçük değil görüyor musun? 
Her düşünüş, algılayış, seziş, bakış, hissediş de öyle. Kim bilir bizi nasıl bir taşa dönüştürüyor?

devamı

YANLIŞ YERDE ARADIK.

Sünnetullah’a, Allah’ın koyduğu sisteme aykırı olan yanlış yerde doğruyu aramak mümkün mü? 
Gerçeği ancak doğru yerde buluruz. İlahi sistemin itidal ölçülerine aykırı başka yerde aramak beyhudedir.

devamı

YÜZLEŞMENİN ZORLUĞU VE TÖVBE

“Bu, müttakîlerin şiarlarındandır diyor” Allah Ahzap Suresi 70. Ayet-i Kerimesinde.  
“Ey iman edenler! Allah’tan ittikâ edin ve sözü doğru söyleyin.”  

devamı

CESARET ERDEMİ

Müfredatta “cesaret, yiğitlik, kahramanlık” gibi anlamlara gelen cesaret, ahlâk literatüründe öfke (gazap) duygusunun kâmil akla itaat etmek suretiyle kazandığı itidalli hali için kullanılır.

devamı

KENDİNİ BULMA CESARETİ

Konfor alanından çıkıp kendimiz ile yüzleşmek elbette korkutucudur.
Fakat cesaret ve yiğitlik bu korkuya rağmen harekete geçebilmektir. 

devamı

GERÇEĞİ GERÇEKTEN İSTEMEK

Gerçeği kim isteyip bulamamış?
Kişi kendini kaybetse, orada burada avare dolaşsa bile samimi bir istek olması halinde muhakkak bulur gerçeği. Hatta bilmiyor olsa da

devamı

MERKEZLENMEK NEDİR

Merkezlenmek bizi etkileyen faktörlerin farkında olup, dengede sabit kalmaktır. 
Bu etkenler, çevreye ait veya kendi öz dünyamızda yaşadığımız içsel tepkiler olabilir. 
Neye yönelik olursa olsun, geçici zevk veren ve tutku hâline gelmiş, durmadan tekrarlanan girişimler merkezlenmeyi ketleyebilir. Esasen “Acaba bir çıkış var mı?” diye arabayı aynı çıkmaz sokağa tekrar sürmeye benzer.

devamı

İNANMA İHTİYACI VE HEVA

İnsan yaratılışı gereği inanan bir varlık. 
Dolayısıyla bu durumun imana yönelmemizde de çok büyük bir etkisi var. Buna rağmen, zaman zaman karşılaşılan olaylar, düşünceler, duygusal dalgalanmalar Allah muhafaza kişiyi inançsızlığa da meylettirebiliyor. Yani gerçek imana ulaşmak özel bir tercih ve gayretin sonucu.
 

devamı

MEDENİ OLMAK

Biz dâvet edildik. Hakikati düşünmeye, ilim ve hikmeti aramaya davet edildik. Yaratılış nedenimiz bu bilgileri kullanıp, kulluğu ifâ ederek medenîyet oluşturmak.
İlim ve hikmeti aramak her müminin en önemli görevlerindedir.

devamı

RÜŞT YAŞI (الرشد)

“Sözlükte ‘doğru yolu bulmak, makul davranmak’ gibi manalara gelen rüşd kelimesi fıkıh terimi olarak kişinin mallarını din, akıl, mantık ve iktisat prensiplerine uygun biçimde koruyup harcamasını sağlayan fikrî olgunluğa sahip olmasını ifade eder. Bu vasfı taşıyana da reşîd denir.

devamı

KENDİ GÖZÜMÜZDE KENDİ DEĞERİMİZ

Her sorunun sevgi ve saygı ile aşılacağını düşünenlerdenim. Ancak taraflardan birinin ya da her ikisinin ısrarcı bir biçimde haklı çıkma çabası sevgiyi de hiçe sayar. Bu tutumun en önemli sebebi de muhattabının gözünde küçük düşeceğiniz ya da kendi gözünde kendi değerini yitireceğiniz kaygılarıdır.

devamı

DUYGUSAL YEME

Stresli bir olay sırasında vücut, vücudun kendini korumasına yardımcı olan bir hormon olan kortizol salgılar.

devamı

CANLI ECZANE : SÜLÜK

Hirudoterapi yani sülük tedavisi modern bilimin de desteklemesi ile artan bir şekilde ilgi görmeye başladı ve oldukça geniş bir kullanım alanı ile eski çağlarda olduğu gibi günümüzde de kendini göstermeyi başardı.

devamı

VARLIK YOKLUK İLİŞKİSİ VE HİKMET

Sırrını ancak bilenlerin kaldırabildiği bir hüküm…

devamı

TEREDDÜTÜN İMKÂNI

O an bir seçim yapmak zorundasınızdır ancak olduğunuz yerde donakalırsınız.

devamı

OLANA ŞÜKÜR OLMAYANA HAMD

Şükür gereğini yapmak demektir zira. Bir öğretmenin eğiticiliğini düzgün yapamaması şükürsüzlüktür.

devamı

KENDİNİ BİLMENİN AŞAMALARI

Yaşadığımız olaylar esnasında farkındalığımızı ve dengemizi yitirdiğimiz zamanlar olur.

devamı

KAZA VE KADERE İMANDA KAFA KARIŞIKLIĞI

Karşılaştığı her olay insan için bir mânâ teşkil etse de yaşadıklarının tümünü anlamlandıramaz.

devamı

KALBİN SÜKÛN VE SELAMET ÜZERE OLMASI

Her Müslümanın yaşamayı arzu ettiği bir hâldir bu.

devamı

İTİDAL NASIL MÜMKÜN OLUR?

“Bizi dosdoğru yola ilet”

devamı

İMAN GÜVENMEKTİR

Ne çok kullandığımız bir kelime değil mi ?

devamı

HANİ BENİM ÖZGÜR İRADEM ?

Dış etkenlerden ve zihnimizi allak bullak eden düşüncelerden kurtulmak kolay mıdır?

devamı

HAKİKAT GÖZLE GÖRÜLMEZ

Maddi gerçekler gözle  görülebilir evet, ancak ya size aslında kısmen kör olduğunuzu söylesem ne düşünürsünüz?

devamı

BAŞA GELEN ZORLUKLARIN RAHMET OLUŞU

Dünya imtihan dünyasıdır.

devamı

BAHANELERİMİZ…

Algıların kilidi, hakikate karşılık kalbin delâletidir bahanelerimiz…

devamı

ÂLEMİN İŞLEYİŞİ; SÜNNETULLÂH

Peki neden sıkıntı yaşıyoruz ?

devamı

ALDATAN VE ALDANAN İNSAN

Sonra kendisi kandırdı ve aldattı. Ve hala devam ediyor hem aldatmaya hem de kandırmaya.

devamı

ÂLEM VE ÇEVRE İLİŞKİSİ BİR AHLÂK MESELESİDİR…

Kuran’da düşünen insanlar için  bunun gibi yaklaşık 1300 kadar kevni âyet geçer.

devamı