GİRİŞ

Kendilik Bilinci

Gözlem / İlim / Şahitlik

KENDİLİK BİLİNCİ OKULU

KELİMELERİN GÜCÜ ADINA

Her insan içinde yaşadığı toplumun önemli  birer parçasıdır ve ifade ettiği değer müstesnadır. 
Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için birlikte hayat sürdüğü topluluğun diğer fertleri ile olan etkileşimi önem arz etmektedir. Bu konuda en mühim kanallardan biri kullanılan kelimelerdir. İletişimin niteliğini bu kelimeler azami seviyede arttırmaktadır. 

KENDİ GÖZÜMÜZDE KENDİ DEĞERİMİZ

Her sorunun sevgi ve saygı ile aşılacağını düşünenlerdenim. Ancak taraflardan birinin ya da her ikisinin ısrarcı bir biçimde haklı çıkma çabası sevgiyi de hiçe sayar. Bu tutumun en önemli sebebi de muhattabının gözünde küçük düşeceğiniz ya da kendi gözünde kendi değerini yitireceğiniz kaygılarıdır.

TASAVVUF, PSİKOLOJİK VAKALAR VE KENDİNİ BİLMEK

Tasavvuf kelime manası itibariyle saflaşmak anlamına gelir. İnsanlık var olduğundan beri yaşadığı alemin hem zahiri hem batıni olduğunu idrak eder bir haldeydi. Bu dünyanın eğlencesiyle eğlenemeyen insanların oluşturduğu bir düşünce pratik yaşam olarak açığa çıktı. Bu kavram ve düşünce kendisini bir yaşantı olarak ortaya koydu. 
Bunun genel kabul görmüş hali tasavvuf adını aldı. 
 

SUSTUR ŞU ZİHNİNİ

Âh! Zihnim! İçimdeki düşman olabilen zihnim!
Hep konuştu değil mi?  Durmadı! Bıdı bıdı ne çok da biliyor.
Sen nesin Zihin?
 

MEDENİ OLMAK

Biz dâvet edildik. Hakikati düşünmeye, ilim ve hikmeti aramaya davet edildik. Yaratılış nedenimiz bu bilgileri kullanıp, kulluğu ifâ ederek medenîyet oluşturmak.
İlim ve hikmeti aramak her müminin en önemli görevlerindedir.